Chrobrego, Moniuszki, Chopina i Słoneczna – to ulice, których remont właśnie się rozpoczyna. Miasto Człuchów otrzymało rządowe dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Prace zakładają kompleksową przebudowę wspomnianych ulic. „W ramach zadania wykonane zostaną nowe sieci kanalizacji deszczowej, a w części ulicy Szopena wymieniony zostanie także wodociąg” – mówi Piotr Ciechacki, kierownik referatu inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Po zrealizowaniu tego etapu prac nawierzchnie dróg zostaną utwardzone. Na ulicy Chrobrego ułożony będzie asfalt. Na pozostałych trzech odcinkach – kostka betonowa.

W tej części osiedla powstanie też mini rondo, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa oraz nowe chodniki. Inwestycja ma kosztować prawie 3,8 mln złotych. Około połowa tej kwoty to dofinansowanie rządowe. Zadanie będzie gotowe jeszcze w tym roku

fot. serwissamorzadowy.eu