Jest szansa na stałą współpracę Przechlewa i Podbrodzia na Litwie. Samorządowcy obu gmin są już po pierwszych spotkaniach. Na razie ma to być współpraca nieformalna, choć skutkująca między innymi wymianą kulturalną.

Pilotażowe spotkanie odbyło się pod koniec marca. Między innymi do Podbrodzia trafiły dary ofiarowane przez mieszkańców Przechlewa. Znaczną część pomocy żywnościowej przygotowała też przechlewska firma Goodvalley. Jeden z transportów został przekazany na ręce Starosty Miasta Pobrade (Podbrodzie) Edwarda Vorszyńskiego. Z pochodzenia Polak i doskonale mówiący po polsku starosta, przedstawił miasto, którego jest reprezentantem. Jak mówi, w jego urzędzie można załatwiać sprawy w trzech językach: polskim, litewskim i rosyjskim. Są to języki, którymi posługują się mieszkańcy tego regionu. Dzieci w szkołach uczą się dodatkowo jeszcze języka angielskiego.

Rejon święciański do którego należy Podbrodzie zamieszkuje około 23 tysięcy mieszkańców, z czego, aż 8,5 tysiąca to Polacy. W samym mieście Podbrodzie, nasi rodacy stanowią około 40 procent ludności. Wszyscy oni doskonale mówią po polsku i utrzymują kontakty z Polską. „Ja sam jestem niezmiernie wdzięczny Państwu Polskiemu, ponieważ udało mi się w 2000 roku wyjechać na studia do Warszawy. To były studia bezpłatne, które dały mi dobry start w lepsze jutro. Cieszę się, że mogę teraz pomagać innym i być ogniwem łączącym pomiędzy terenami na Wileńszczyźnie a Polską” – mówi Varszyński.

„Mam nadzieję, że będzie to współpraca trwała i owocna” – mówi z kolei Krzysztof Michałowski, Wójt Przechlewa. „Od samego początku zawiązała się między nami nić porozumienia. Doskonale się rozumiemy, bo myślimy też podobnie. Mamy już pierwsze plany dotyczące naszej dalszej współpracy. Chcemy zaprosić do Przechlewa grupę artystyczną z Podbrodzia. Być może w przyszłości i nasza młodzież będzie mogła tam pojechać. Jeżeli będzie taka potrzeba zorganizujemy kolejne akcje pomocowe dla tego miasta” – wylicza Michałowski.

Obaj samorządowcy spotkali się nie tylko w Urzędzie Miejskim. Wspólnie odwiedzili polski cmentarz na Rossie w Wilnie oraz zapalili znicze przed grobem matki Józefa Piłsudskiego, w miejscu gdzie pochowano także serce Marszałka. W granicach administracyjnych Podbrodzia znajduje się Zułów (lit. Zalavas), miejscowość w której urodził się Marszałek Józef Piłsudski. W kościele w Powiewórce (lit. Pavoverė), gdzie Józef Piłsudski został ochrzczony, samorządowcy wpisali się do księgi pamiątkowej.

Wyjazd przechlewskiej delegacji nie był finansowany z budżetu gminy. Koszty podróży pokryli częściowo darczyńcy oraz prywatnie, uczestnicy delegacji.

fot. serwissamorzadowy.eu