PRZEGLĄD PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ – PRZECHLEWO 2016 [GALERIA]

PRZEGLĄD PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ – PRZECHLEWO 2016 [GALERIA]

Prawie 300 dzieci ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Przechlewie, wzięło udział w II Przeglądzie Piosenki Świątecznej. Imprezę przygotowali nauczyciele i rodzice. Na widowni zasiadło kilkaset osób.

Impreza jest wydarzeniem w które zaangażowany jest prawie każdy uczeń. Dzieci klasami uczą się kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Pomagają im w tym nauczyciele i rodzice. Przed koncertem, budowana jest scenografia, a całą halę sportową przyozdabiana się świątecznie. „Dużo ludzi, przepiękne występy dzieci, zaangażowanie rodziców, którzy przygotowywali imprezę, zaangażowanie pań obsługujących kiermasz, świąteczna atmosfera” – tak podsumowała wydarzenie, Kamila Brodziak, przewodnicząca Rady Rodziców i jednocześnie organizatorka imprezy. Wszystkie klasy biorące udział w koncercie zostały nagrodzone. Jury dodatkowo przyznało dyplomy i sklasyfikowało uczestników na poszczególnych miejscach podium.

WYNIKI RYWALIZACJI:

Kategoria: Dzieci młodsze (klasy I-III)

1 miejsce – klasy: IIIa i IIIb

2 miejsce – klasy: IIc, Ia i IIIc

3 miejsce – klasy: IIb i IIa

 

Kategoria: Dzieci starsze (klasy IV-VI)

1 miejsce – klasa: VIa

2 miejsce – klasy: IVc, VIb, Vb

3 miejsce – klasy: IVa, Va i IVb

 

 

DROGA W NOWEJ WSI – BĘDZIE REMONTOWANA

DROGA W NOWEJ WSI – BĘDZIE REMONTOWANA

Jeszcze w tym roku naprawiona będzie droga w miejscowości Nowa Wieś w Gminie Przechlewo. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, prace uda się wykonać nawet przed świętami. Będzie to najprawdopodobniej, najlepszy prezent dla mieszkańców.

Odnowiony zostanie najbardziej zniszczony fragment, prowadzący przez centrum miejscowości. Chodzi o najbardziej zdegradowane 200 metrów drogi. „Całość trzeba odwodnić i zlikwidować kałuże, które drogę niszczą” – mówi Andrzej Żmuda – Trzebiatowski, Wójt Gminy Przechlewo. Wspomniany odcinek do droga powiatowa. Człuchowskie starostwo ubiegało się o środki unijne na jej remont. Niestety za każdym razem wniosek powiatu nie uzyskiwał odpowiedniej ilości punktów. Powodem było niekorzystne położenie miejscowości. W ogłaszanych konkursach dodatkowe punkty zdobywało się na przykład wtedy, gdy remontowana droga łączyła się z drogą wyższej kategorii. „W naszej gminie są tylko drogi gminne i powiatowe. Co my możemy zrobić, że przez nasz teren nie przebiega żadna droga województwa lub krajowa?” – dodaje Wójt. Aby ostatecznie problem rozwiązać i drogę wyremontować, zawiązano partnerstwo publiczno – prywatne. I tak, na naprawę złożą się Powiat Człuchowski (65 tysięcy złotych), Gmina Przechlewo (65 tysięcy złotych) oraz działająca we wsi firma Poltarex (25 tysięcy złotych).

 

W PRZECHLEWIE RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE

W PRZECHLEWIE RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Przechlewo rozpoczyna cykl konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat tego gdzie i jak urządzić zieleń komunalną oraz w których obszarach organizować w przyszłości osiedla mieszkaniowe. Pierwsze spotkanie już w piątek (16.12)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument określający organizację przestrzeni publicznej. Wyznacza on na przykład strefy mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne miejscowości. Dzięki niemu możliwe będzie stosowanie uproszczonych procedur w wydawaniu na przykład pozwoleń na budowę. Opracowanie takiego dokumentu poprzedzają konsultacje społeczne. W Przechlewie będą one organizowane w różnych formach i terminach. Na najbliższy piątek (16.12) zaplanowano na przykład „spacer badawczy”. Będzie to spotkanie w plenerze, mieszkańców z urzędnikami i ekspertami. „Przyjść mogą nie tylko mieszkańcy, których nieruchomości plan dotyczy, ale także mieszkańcy okolicy” – mówi Dariusz Szopiński, inspektor ds. inicjatyw gospodarczych i promocji Gminy Przechlewo. Podczas spotkania przedstawione i omówione będą obszary objęte planem. Pierwszy spacer rusza o godzinie 9.00 sprzed Zespołu Szkół w Przechlewie, drugi o 11.00 również sprzed szkoły. Zbiórka na trzecie spotkanie zaplanowana jest na godzinę 13.00 przed Biblioteką Publiczną.

Inną formą konsultacji będą uruchomione od 16 grudnia, interaktywna mapa oraz wirtualny przewodnik po Przechlewie. Obie aplikacje będą dostępne na stronie gminy: www.przechlewo.pl. Umożliwią one bieżące monitorowanie efektów prac eksperckich oraz wirtualne zwiedzanie miejscowości. Po nowym roku uruchomione zostaną także punkty konsultacyjne. Na podstawie zebranych doświadczeń, opracowany zostanie dokument zawierający gotowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 JEST JUŻ GOTOWY

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 JEST JUŻ GOTOWY

Prawie 25 procent przyszłorocznego budżetu, chce przeznaczyć na inwestycje Gmina Przechlewo. Będzie to rekordowo wysoki wskaźnik nie tylko w powiecie, ale i w całym regionie. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 7 milionów złotych.

Bez wątpienia największą inwestycją ma być przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków. To zadanie ma kosztować ponad 10 milionów złotych. Ponad połowę stanowić ma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reszta to środki gminy. Kolejnym kosztowym zadaniem ma być rozpoczęcie modernizacji kotłowni na Osiedlu Juźkowa w Przechlewie. Cała inwestycja ma kosztować prawie 2,5 mln zł. Będzie ona realizowana przez dwa lata. W planach gminy jest też modernizacja oświetlenia ulicznego. To zadanie będzie realizowane w ramach partnerskiego programu, we współpracy z sąsiednimi samorządami.

Ponadto na liście zadań Gminy Przechlewo, są także remonty dróg, świetlic, a także modernizacje obiektów oświatowych. „Przyszłoroczny budżet będzie wyjątkowym pod względem wydatków inwestycyjnych” – mówi Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Wójt Gminy Przechlewo. „Musimy te wydatki poczynić, póki środki unijne są jeszcze dostępne. Uważam, że okazje gdy ktoś dodaje nam złotówkę, a nawet dwie, do każdej naszej wydanej złotówki, trzeba zawsze wykorzystywać” – dodaje Wójt.

W wykazie planowanych na przyszły rok inwestycji, znalazło się aż 28 zadań. Tak duże wydatki zwiększą jednak zadłużenie gminy. Na koniec 2017 roku osiągnie ono bezpieczny poziom – 43%. Projekt budżetu analizuje teraz Rada Gminy. Pod koniec grudnia odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

 

PRZEGLĄD PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W PRZECHLEWIE

PRZEGLĄD PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W PRZECHLEWIE

Ponad 300 wykonawców spodziewają się organizatorzy tegorocznego Przeglądu Piosenki Świątecznej w Przechlewie. Impreza odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Wydarzenie to jest największym festiwalem świątecznym w regionie.

Impreza po raz pierwszy została zorganizowana w ubiegłym roku. Zainteresowanie przerosło nawet najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przyszło ponad 700 osób, stąd pomysł na kolejną edycję. „Chcemy w ten sposób zintegrować różne środowiska działające w obrębie szkoły. Chodzi tu przede wszystkim o uczniów, rodziców, nauczycieli, sponsorów” – mówi Kamila Brodziak, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przechlewie. „My dorośli chcemy pokazać dzieciom, że razem możemy zrobić coś fajnego i ciekawego” – dodaje. W konkursie biorą udział wszystkie klasy z miejscowej Szkoły Podstawowej. Dzieci śpiewają piosenki świąteczne, kolędy i pastorałki. Rodzice wraz z nauczycielami przygotowują dekorację sali, scenografię, a nawet szukają sponsorów na wynajem sceny i nagłośnienia. Całości towarzyszy szkolny kiermasz świąteczny. Impreza jest otwarta dla wszystkich, również dla gości spoza Gminy Przechlewo. Wstęp jest wolny.

 

WYMIANA POSADZKI W ZABYTKOWYM KOŚCIELE ŚW. ANNY

WYMIANA POSADZKI W ZABYTKOWYM KOŚCIELE ŚW. ANNY

Trwa kolejny etap prac konserwacyjnych kościoła Św. Anny w Przechlewie. Po remoncie dachu, systemu wentylacyjnego, zabytkowych organów i części ławek, rozpoczęto wymianę posadzki. Prace w części przed prezbiterium, już trwają.

Tak operacja jest niezbędna, ze względu na duże zawilgocenie świątyni. Niesprawny przez lata system wentylacyjny i nieszczelny dach, spowodowały, że w kościele i na znajdujących się w nim zabytkach rozwijał się grzyb. Jest on szkodliwy zarówno dla przedmiotów, jak i dla przebywających wewnątrz ludzi. „Aby uporać się z problemem, należy zdjąć obecne płytki, wymienić zagrzybiony grunt pod nimi, zabezpieczyć podłoże i ułożyć posadzkę na nowo” – wyjaśnia ks. Krzysztof Jakubek, Proboszcz Parafii w Przechlewie. Dodatkowym atutem zadania jest przywrócenie oryginalnej posadzki ceglanej, jaka kiedyś była w tej świątyni. Obecne płytki, pochodzą z czasów współczesnych i nie stanowią żadnej wartości historycznej. Potwierdziły to także ekspertyzy Konserwatora Zabytków. Obecnie wymieniany jest najbardziej szkodliwy dla świątyni fragment posadzki. Operacja ma kosztować 70 tysięcy złotych. 60 tysięcy dała Gmina Przechlewo. 10 tysięcy to środki parafii. Jeżeli znajdą się pieniądze na wymianę kolejnej części posadzek, prace będą kontynuowane.